Mang tinh thần luôn học hỏi, tìm tòi và phát triển đứa con tinh thần của mình, Gamble đang từng bước khẳng định vị trí và chất lượng của mình tới các tín đồ thời trang.