HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE CHUẨN

Size Áo

* Thông số cơ bản của các sản phẩm coolmate: Lấy chiếc áo mà các bạn đang mặc và cảm thấy vừa nhất sau đó đo các kích thước của áo,và đối chiếu với bảng thông số của chúng tôi theo các kích thước sau:

New normal jacket

Ký hiệu/Thông số(cm) XS 1m45 - 1m54
40-47kg
S 1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M 1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L 1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL 1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL 1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO KHÔNG TÍNH MŨ 62.5 64.5 66.5 68.5 70.5 72.5
(B) CAO MŨ 34.2 34.9 35.6 36.3 37 37.7
(C) NGANG NGỰC 52 53.5 55 56.5 58 59.5
(D) DÀI TAY 60 61 62 63 64 65
(E) RỘNG VAI 42 43 44 45 46 47
(F) Rộng màng nhựa 28 28 28 28 28 28
(G) Cao màng nhựa 24 24 24 24 24 24
Áo Nỉ
Size (A) DÀI ÁO KHÔNG TÍNH MŨ
(B) CAO MŨ
(C) NGANG NGỰC
(D) DÀI TAY - (E) RỘNG VAI
(F) Rộng màng nhựa
(G) Cao màng nhựa
XS1m45 - 1m54
40kg - 47kg

A: 62.5

B: 34.2

C: 52

D: 60

E: 42

F: 28

G: 24

S1m55 - 1m59
48kg - 61kg

A: 64.5

B: 34.9

C: 53.5

D: 61

E: 43

F: 28

G: 24

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 66.5

B: 35.6

C: 55

D: 62

E: 44

F: 28

G: 24

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 68.5

B: 36.3

C: 56.5

D: 63

E: 45

F: 28

G: 24

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 70.5

B: 37

C: 58

D: 64

E: 46

F: 28

G: 24

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 72.5

B: 37.7

C: 59.5

D: 65

E: 47

F: 28

G: 24

Áo Nỉ

1. Áo Hoodie

Ký hiệu/Thông số(cm) S 1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M 1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L 1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL 1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL 1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO KHÔNG TÍNH BO 57 59 61 63 65
(B) NGỰC 47 49 51 53 55
(C) RỘNG VAI 42 43 44 45 46
(D) DÀI TAY KHÔNG TÍNH BO 50 51 52 53 54
(E) BẢN BO GẤU 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
(F) CAO MŨ 33 33 33 33 33
Áo Nỉ
Size (A) DÀI ÁO KHÔNG TÍNH BO - (B) NGỰC
(C) RỘNG VAI - (D) DÀI TAY KHÔNG TÍNH BO - (E) BẢN BO GẤU - (F) CAO MŨ
S1m55 - 1m59
48kg - 61kg

A: 57

B: 47

C: 42

D: 50

E: 6,5

F: 33

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 59

B: 49

C: 43

D: 51

E: 6,5

F: 33

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 61

B: 51

C: 44

D: 52

E: 6,5

F: 33

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 63

B: 53

C: 45

D: 53

E: 6,5

F: 33

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 65

B: 55

C: 46

D: 54

E: 6,5

F: 33

Áo Nỉ

2. Áo Sơ mi nam Dài tay

Ký hiệu/Thông số(cm) S 1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M 1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L 1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL 1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL 1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO 73 74 75 76 77
(B) NGANG NGỰC 49 51 53 55 57
(C) DÀI TAY 58 59 60 61 62
(D) RỘNG VAI 44 45 46 47 48
Áo Nỉ
Size (A) DÀI ÁO - (B) NGANG NGỰC
(C) DÀI TAY - (D) RỘNG VAI
S1m55 - 1m59
48kg - 61kg

A: 73

B: 49

C: 58

D: 44

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 74

B: 51

C: 59

D: 45

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 75

B: 53

C: 60

D: 46

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 76

B: 55

C: 61

D: 47

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 77

B: 57

C: 62

D: 48

Áo Nỉ

3. Áo Sơ mi nam Ngắn tay

Ký hiệu/Thông số(cm) S 1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M 1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L 1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL 1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL 1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO 73 74 75 76 77
(B) NGANG NGỰC 49 51 53 55 57
(C) DÀI TAY 19 20 21 22 23
(D) RỘNG VAI 44 45 46 47 48
Áo Nỉ
Size (A) DÀI ÁO - (B) NGANG NGỰC
(C) DÀI TAY - (D) RỘNG VAI
S1m55 - 1m59
48kg - 61kg

A: 73

B: 49

C: 19

D: 44

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 74

B: 51

C: 20

D: 45

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 75

B: 53

C: 21

D: 46

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 76

B: 55

C: 22

D: 47

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 77

B: 57

C: 23

D: 48

Áo Nỉ

4. ÁO THỂ THAO MAXCOOL

Ký hiệu/Thông số(cm) S1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO 65 67 69 71 73
(B) NGANG NGỰC 48 50 52 54 56
(C) DÀI TAY 16 17 19 20 21
(D) RỘNG VAI 38 40 42 44 46
Áo maxcool
Size (A) DÀI ÁO - (B) NGANG NGỰC
(C) DÀI TAY - (D) RỘNG VAI
S1m55 - 1m59
48kg - 54kg

A: 65

B: 48

C: 16

D: 38

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 67

B: 50

C: 17

D: 40

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 69

B: 52

C: 19

D: 42

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 71

B: 54

C: 20

D: 44

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 73

B: 56

C: 21

D: 46

Áo maxcool

5. ÁO THUN CỔ TRÒN CHẤT LIỆU COTTON COMPACT

Ký hiệu/Thông số(cm) S 1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M 1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L 1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL 1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL 1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO 65 67 69 71 73
(B) NGANG NGỰC 48 50 52 54 56
(C) DÀI TAY 19 20 21 22 23
(D) RỘNG VAI 41.5 43 44.5 46 47.5
áo thun cổ tròn
Size (A) DÀI ÁO - (B) NGANG NGỰC
(C) DÀI TAY - (D) RỘNG VAI
S1m55 - 1m59
48kg - 54kg

A: 65

B: 48

C: 19

D: 41.5

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 67

B: 50

C: 20

D: 43

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 69

B: 52

C: 21

D: 44.5

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 71

B: 54

C: 22

D: 46

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 73

B: 56

C: 23

D: 47.5

áo thun cổ tròn

6. ÁO POLO

Ký hiệu/Thông số(cm) S 1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M 1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L 1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL 1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL 1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO 65 67 69 71 73
(B) NGANG NGỰC 48 50 52 54 56
(C) DÀI TAY 19.5 20.25 21 21.75 22.5
(D) RỘNG VAI 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5
Áo polo
Size (A) DÀI ÁO - (B) NGANG NGỰC
(C) DÀI TAY - (D) RỘNG VAI
S1m55 - 1m59
48kg - 54kg

A: 65

B: 48

C: 19.5

D: 42.5

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 67

B: 50

C: 20.25

D: 43.5

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 69

B: 52

C: 21

D: 44.5

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 71

B: 54

C: 21.75

D: 45.5

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 73

B: 56

C: 22.5

D: 46.5

Áo polo

7. ÁO POLO THỂ THAO

Ký hiệu/Thông số(cm) S 1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M 1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L 1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL 1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL 1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO 66 68 70 72 74
(B) NGANG NGỰC 47 49 51 53 55
(C) DÀI TAY 18.5 19 19.5 20 20.5
(D) RỘNG VAI 43 44 45 46 47
Áo Nỉ
Size (A) DÀI ÁO - (B) NGANG NGỰC
(C) DÀI TAY - (D) RỘNG VAI
S1m55 - 1m59
48kg - 61kg

A: 66

B: 47

C: 18.5

D: 43

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 68

B: 49

C: 19

D: 44

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 70

B: 51

C: 19.5

D: 45

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 72

B: 53

C: 20

D: 46

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 74

B: 55

C: 20.5

D: 47

Áo Nỉ

8. Áo TANK TOP

Ký hiệu/Thông số(cm) S 1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M 1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L 1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL 1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL 1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO 62 65 68 71 74
(B) NGANG NGỰC 45 48 51 54 57
(C) VÒNG NÁCH 24 25.5 27 29 31
(D) RỘNG VAI 34.5 36 37.5 39 40.5
Áo Nỉ
Size (A) DÀI ÁO - (B) NGANG NGỰC
(C) VÒNG NÁCH - (D) RỘNG VAI
S1m55 - 1m59
48kg - 61kg

A: 62

B: 45

C: 24

D: 34.5

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 65

B: 48

C: 25.5

D: 36

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 68

B: 51

C: 27

D: 37.5

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 71

B: 54

C: 29

D: 39

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 74

B: 57

C: 31

D: 40.5

Áo Nỉ

9. ÁO GIỮ NHIỆT

Ký hiệu/Thông số(cm) S 1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M 1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L 1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL 1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL 1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO 65 67 69 71 73
(B) NGANG NGỰC 44 46 48 50 52
(C) DÀI TAY 59 60 61 62 63
(D) RỘNG VAI 37 39 41 43 45
Áo Nỉ
Size (A) DÀI ÁO - (B) NGANG NGỰC
(C) DÀI TAY - (D) RỘNG VAI
S1m55 - 1m59
48kg - 61kg

A: 65

B: 44

C: 59

D: 37

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 67

B: 46

C: 60

D: 39

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 69

B: 48

C: 61

D: 41

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 71

B: 50

C: 62

D: 43

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 73

B: 52

C: 63

D: 45

Áo Nỉ

10. ÁO DÀI TAY

Ký hiệu/Vị trí đo(cm) S 1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M 1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L 1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL 1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL 1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO 67 69 71 73 75
(B) NGANG NGỰC 48 50 52 54 56
(C) DÀI TAY 60 61 62 63 64
(D) RỘNG VAI 41.5 43 44.5 46 47.5
Áo nỉ
Size (A) DÀI ÁO
(B) NGANG NGỰC
(C) DÀI TAY
(D) RỘNG VAI
S1m55 - 1m59
48kg - 61kg

A: 67

B: 48

C: 60

D: 41.5

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 69

B: 50

C: 61

D: 43

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 71

B: 52

C: 62

D: 44.5

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 73

B: 54

C: 63

D: 46

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 75

B: 56

C: 64

D: 47.5

Áo nỉ

Size Quần

1. QUẦN JEANS

Ký hiệu/Thông số(cm) 2955kg - 63kg 3064kg - 72kg 3173kg - 81kg 3282kg - 89kg 3390kg - 95kg
(A) RỘNG CẠP 38 39,5 41 42,5 44
(B) RỘNG MÔNG 48,5 50 51,5 53 54,5
(C) RỘNG ĐÙI CÁCH ĐŨNG 2,5CM 28 28,8 29,5 30,2 30,9
(D) RỘNG GẤU 14 14,5 15 15,5 16
(E) DÀI QUẦN ĐO CẢ CẠP 99,5 101 102,5 104 105,5
Size (A) RỘNG CẠP - (B) RỘNG MÔNG - (C) RỘNG ĐÙI CÁCH ĐŨNG 2,5CM
(D) RỘNG GẤU - (E) DÀI QUẦN ĐO CẢ CẠP
2955kg - 63kg

A: 38

B: 48,5

C: 28

D: 14

E: 99,5

3064kg - 72kg

A: 39,5

B: 50

C: 28,8

D: 14,5

E: 101

3173kg - 81kg

A: 41

B: 51,5

C: 29,5

D: 15

E: 102,5

3282kg - 89kg

A: 42,5

B: 53

C: 30,2

C: 15,5

D: 104

3390kg - 95kg

A: 44

B: 54,5

C: 30,9

C: 16

D: 105,5

2. QUẦN DÀI JOGGER PANTS

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
(A) RỘNG CẠP 1/2 33 35 37 39
(B) RỘNG NGANG MÔNG 1/2 51 53 55 57
(C) VÒNG ĐÙI 1/2 (ĐO SÁT ĐŨNG) 34 34.5 35 35.5
(D) DÀI QUẦN 94 96 98 100
Size (A) RỘNG CẠP 1/2 - (B) RỘNG NGANG MÔNG 1/2
(C) VÒNG ĐÙI 1/2 (ĐO SÁT ĐŨNG) - (D) DÀI QUẦN
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 34

B: 51

C: 34

D: 94

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 35

B: 53

C: 34.5

D: 96

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 37

B: 55

C: 35

D: 98

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 39

B: 57

C: 35.5

D: 100

3. QUẦN DÀI JOGGER SWEARPANTS

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
(A) RỘNG CẠP 34 36 38 40
(B) RỘNG MÔNG 51 53 55 57
(C) DÀI QUẦN KHÔNG CẠP CHƯA TÍNH BO GẤU 82 84 86 88
(D) BẢN BO GẤU 7 7 7 7
Size (A) RỘNG CẠP - (B) RỘNG MÔNG
(C) DÀI QUẦN KHÔNG CẠP CHƯA TÍNH BO GẤU - (D) BẢN BO GẤU
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 34

B: 51

C: 82

D: 7

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 36

B: 53

C: 84

D: 7

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 38

B: 55

C: 86

D: 7

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 40

B: 57

C: 88

D: 7

4. QUẦN THỂ THAO ULTRA DÁNG NGẮN

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
(A) RỘNG CẠP ĐO 1/2 33 35 37 39
(B) RỘNG NGANG MÔNG 1/2 51 53 55 57
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2 28.5 29 29.5 30
(D) DÀI QUẦN 45 47 49 51
Size (A) RỘNG CẠP
(B) RỘNG MÔNG
(C) RỘNG GẤU
(D) DÀI QUẦN
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 33

B: 51

C: 28.5

D: 45

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 35

B: 53

C: 29

D: 47

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 37

B: 55

C: 29.5

D: 49

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 39

B: 57

C: 30

D: 51

5. QUẦN MAX ULTRA DÁNG DÀI

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
(A) RỘNG CẠP ĐO 1/2 33 35 37 39
(B) RỘNG NGANG MÔNG 1/2 53 55 57 59
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2 27.5 28 28.5 29
(D) DÀI QUẦN 47 49 51 53
Size () RỘNG CẠP ĐO 1/2
(B) RỘNG NGANG MÔNG 1/2
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2
(D) DÀI QUẦN
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 33

B: 53

C: 27.5

D: 47

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 35

B: 55

C: 28

D: 49

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 37

B: 57

C: 28.5

D: 51

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 39

B: 59

C: 29

D: 53

6. QUẦN KAKI

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
(A) RỘNG CAP ĐO 1/2 40 42 44 46
(B) RỘNG MÔNG 49 51 53 55
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2 24 24.5 25 25.5
(D) DÀI QUẦN 48 50 52 54
Size (A) RỘNG CẠP 1/2
(B) RỘNG MÔNG
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2
(D) DÀI QUẦN
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 40

B: 49

C: 24

D: 48

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 42

B: 51

C: 24.5

D: 50

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 44

B: 53

C: 25

D: 52

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 46

B: 55

C: 25.5

D: 54

7. QUẦN SHORT NAM EASY ACTIVE

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
(A) RỘNG CAP 1/2 35 37 39 41
(B) RỘNG MÔNG CÁCH CẠP XUỐNG 16CM 47 49 51 53
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2 26.5 27 27.5 28
(D) DÀI QUẦN 45 47 49 51
Quần nỉ
Size (A) RỘNG CAP 1/2
(B) RỘNG MÔNG CÁCH CẠP XUỐNG 16CM
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2
(D) DÀI QUẦN
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 35

B: 47

C: 26.5

D: 45

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 37

B: 49

C: 27

D: 47

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 39

B: 51

C: 27.5

D: 49

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 41

B: 53

C: 28

D: 51

Quần nỉ

8. QUẦN THỂ THAO QUICK-DRY ACTIVE

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
(A) RỘNG CAP 1/2 33 35 37 38
(B) RỘNG MÔNG 54 56 58 60
(C) RỘNG ỐNG QUẦN 33 34 35 36
(D) DÀI QUẦN 44 45 46 47
Quần Active
Size (A) RỘNG CAP 1/2
(B) RỘNG MÔNG
(C) RỘNG ỐNG QUẦN
(D) DÀI QUẦN
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 33

B: 54

C: 33

D: 44

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 35

B: 56

C: 34

D: 45

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 37

B: 62

C: 34

D: 46

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 38

B: 60

C: 36

D: 47

Quần Active

8. QUẦN SHORT NAM COTTON COMFY365

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
(A) DÀI QUẦN 46,5 47,5 48,5 49,5
(B) 1/2 RỘNG MÔNG 49 51 53 55
(C) 1/2 RỘNG GẤU 24 25 26 27
(D) 1/2 RỘNG CẠP 33 35 37 39
Quần Active
Size (A) DÀI QUẦN
(B) 1/2 RỘNG MÔNG
(C) 1/2 RỘNG GẤU
(D) 1/2 RỘNG CẠP
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 46,5

B: 49

C: 24

D: 33

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 47,5

B: 51

C: 25

D: 35

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 48,5

B: 53

C: 26

D: 37

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 49,5

B: 55

C: 27

D: 39

Quần Active

Size UNDERWEAR

1. Underwear Trunk

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
3XL1m84 - 1m88
85kg - 89kg
(A) Lưng quần đo êm 1/2 31 33 35 37 39
(B) Ống quần đo êm 1/2 18.5 19 20 21 23
(C) Dài quần + cạp 20 22 24 26 28
Size (A) Lưng quần đo êm 1/2
(B) ống quần đo êm 1/2
(C) dài quần
cạp
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 31

B: 18.5

C: 20

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 33

B: 19

C: 22

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 35

B: 20

C: 24

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 37

B: 21

C: 26

3XL1m83 - 1m88
83kg - 89kg

A: 37

B: 21

C: 26

2. UNDERWEAR BRIEF BOXER

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
(A) Lưng quần đo êm 1/2 31 33 35 37
(B) Ống quần đo êm 1/2 18.5 19.5 20.5 21.5
(C) Dài quần + cạp 26 27.5 29 30.5
Size (A) Lưng quần đo êm 1/2
(B) ống quần đo êm 1/2
(C) dài quần
cạp
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 31

B: 18.5

C: 26

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 33

B: 19.5

C: 27.5

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 35

B: 20.5

C: 29

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 37

B: 21.5

C: 30.5

3. UNDERWEAR DÁNG BRIEF TAM GIÁC

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
(A) Lưng quần đo êm 1/2 31 33 35 37
(B) Ống quần đo êm 1/2 17.5 19 20.5 21.5
(C) Dài quần + cạp ( đo ở đường chắp sườn) 6 7 8 9
Size (A) Lưng quần đo êm 1/2
(B) ống quần đo êm 1/2
(C) dài quần
cạp
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 31

B: 17.5

C: 6

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 33

B: 19

C: 7

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 35

B: 20.5

C: 8

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 37

B: 21.5

C: 9

Trường hợp số đo của bạn nằm trong khoảng giữa các size với nhau:

Với quần short, bạn hãy lựa chọn ưu tiên theo cân nặng.

Ví dụ chiều cao của bạn theo size M nhưng cân nặng theo size L, hãy chọn L.

97% khách hàng của chúng tôi đã chọn đúng size theo cách này.

* Lưu ý: Các hướng dẫn về chọn Size chỉ mang tính tương đối chính xác, nếu bạn chưa chắc chắn xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.

x

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

Xem giỏ hàng
Loading image Loading