Hành trình Coolmate 2021

2021 là một năm đầy khó khăn với không chỉ Coolmate mà còn là các doanh nghiệp khác do ảnh hưởng của dịch Covid. Cùng nhìn lại hình ảnh của 2021 xem Coolmate đã làm được gì nhé!

Tải tài liệu

Ngày đăng: 21.01.2022

Hành trình Coolmate 2021

2021 là một năm đầy khó khăn, thử thách với không chỉ Coolmate mà với tất cả các doanh nghiệp khác do ảnh hưởng của dịch Covid kéo dài.

Dù vậy, Coolmate vẫn tiếp tục cố gắng, viết tiếp hành trình của mình và đạt được những kết quả vô cùng ấn tượng.

Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh của 2021 xem Coolmate đã làm được gì nhé!

Bạn có thể thích

Kết quả sẽ được cập nhật sau 24 giờ.
x

Đã thêm vào giỏ hàng!

Xem giỏ hàng
Voucher dành cho bạn