THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

-WoW Box là chương trình ĐẶC BIỆT của Coolmate có GIỚI HẠN chỉ dành riêng cho KHÁCH HÀNG MỚI để trải nghiệm sản phẩm của Coolmate, nếu bạn là khách hàng đã mua sản phẩm Coolmate xin vui lòng bỏ qua sản phẩm này.
*Khách hàng mới được định nghĩa là khách hàng chưa từng mua hàng hoặc sở hữu sản phẩm Coolmate.
- Bạn vui lòng tạo tài khoản để mua hàng thuận tiện hơn nhé.
- Mỗi khách hàng sẽ chỉ mua 01 Wow Box
- Coolmate có quyền từ chối đơn hàng nếu phát hiện khách hàng không đáp ứng điều kiện của chương trình
Mua ngay
x

Đã thêm vào giỏ hàng!

Xem giỏ hàng