Care and share

Chúng tôi làm việc với

Nguồn cảm hứng

"Một công ty không cần phải lớn mới làm điều ý nghĩa" Coolmate đã nghĩ và tin như thế khi khởi xướng chương trình Care & Share này. Sức nhỏ làm việc nhỏ, ít nhất chúng ta đã bắt tay vào lan toả điều tích cực.

Số tiền Coolmate đã gửi đến các bé có hoàn cảnh khó khăn
image 0
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
image 16
x

Đã thêm vào giỏ hàng!

Xem giỏ hàng